Ինքնագնահատում

  Ինքնագնահատում 1-ին ուսումնական շրջան(սեպտեմբեր-դեկտեմբեր) Կարողանում եմ Մասամբ եմ կարողանում Չեմ կարողանում Սովորողի լեզվական կարողությունները Բնութագրող գնահատական Կարողանում է ներկայանալ, ներկայացնել… Read more Ինքնագնահատում

English

Անուն ազգանուն   էլ. հասցե* Դասարան, դպրոցի անուն* Գյուղ, քաղաք, երկիր* Առկա՞ ես սովորում, թե՞ հեռավար* առկա հեռավար ասել — say … Read more English